अभिभावकको आँखाबाट शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा
{"status":"success"}